Bezúplatný převod dlouhodobého majetku mezi PO a zřizovatelem

Dobrý den,

chtěla jsem požádat o pomoc s bezúplatným převodem majetku od zřizovatele.

 

Zřizovatel nám bezúplatně předává dlouhodobý hmotný majetek k 30.9.2017 a základní škola (zřízená obcí) přebírá tento majetek k hospodaření.

Uzávěrku mám mít hotovou do 2.2.2018.

V příloze zasílám doklady, které k tomu máme.

 

Odpověď:

Dobrý den,

doporučuji účtovat o bezúplatném předání do roku 2017. Podle protokolu o bezúplatném předání majetku Vám předávají majetky na účtech:

022 – Samostatné hmotné movité věci a soubory

028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Trošku problém je skutečnost, že nyní v lednu 2018 jste získala informaci o zpětně předaném DM k 30. 9. 2017. V účetnictví jednotka může účtovat předání bezúplatného majetku souhrnným vnitřním dokladem, ale v evidenci majetku je potřeba založit karty majetku a u toho u SÚ 022 je třeba dopočítat odpisy za měsíce 10, 11, 12/2017 a také můžete tyto odpisy účtovat souhrnným dokladem.

Procházela jsem přiložené karty majetku (022) a asi neshledávám žádný problém, na té jedné kartě je částka rozpuštěného transferu a je třeba si z toho vypočítat, jakou částku budete rozpouštět Vy jako příspěvková organizace… je třeba samozřejmě otevřít pravděpodobně zavřené měsíce v evidenci majetku.

 

  1. karta – 022 – inv. č. 080000000342 – vstupní jednotky pro počítače

Složený zápis (pokud automaticky negenerujete pohyby majetku do účetnictví):

022/                 649560 Kč

/082             240913

/401             408647

Založit prvotně kartu majetku a také dopočítat podle odpisového plánu odpisy (551/082, také můžete souhrnným dokladem).

 

  1. karta -022 – inv. č. 080000000344 – vstupní, výstupní jednotky

 

022/                 57907,20

/082            36391,20

/401            21516

Založit prvotně kartu majetku a také dopočítat podle odpisového plánu odpisy (551/082, také můžete souhrnným dokladem).

 

 

  1. karta – 022 – inv. č. 080000000343 – Díly počítačů

 

022/                 2936370

/082            1088913

/401             67366,52

/403              1780090,48

Můžete také všechny tyto tři zápisy nasčítat, tzn. účtovat souhrnným dokladem.

Založit prvotně kartu majetku a také dopočítat podle odpisového plánu odpisy (551/082, také můžete souhrnným dokladem), dále je třeba do karty zaznamenat informaci o výši nerozpuštěného transferu (1780090,48 Kč), SW vygeneruje transferový podíl a výši částky rozpouštěného transferu již za Vás: 403/672).

U drobného dlouhodobého hmotného majetku (028) je třeba také jednotlivě založit karty a účtovat můžete souhrnným dokladem v účetnictví zápisem: 028/088 v částce 236169,60 Kč, ale v evidenci majetku je třeba založit 48 karet a měli by Vám písemně sdělit výši ocenění jednotlivých karet.

U jiného drobného hmotného majetku doporučuji účtovat zápisem: 902/999 (5 karet v evidenci majetku) obdobně jako výše u SÚ 028.

Dále je třeba provést změny v inventarizačních písemnostech, doporučila bych Vám, abyste požádala kraj o prodloužení termínu předání RÚZ 2017.

Post navigation