Poskytnutý transfer v běžném období s vyúčtováním v následujícím období – platba předem – EX ANTE

Dobrý den paní Mašková.

Jsme MŠ příspěvková organizace. V roce 2017 byla MŠ poskytnuta dotace MŠMT, EÚ tzv. Šablony. Na realizaci projektu je 24 měsíců, v jejichž průběhu se odesílají zprávy o průběžném realizování jednotek aktivit a naplnění výstupů z těchto jednotek. Režim financování projektu je ex ante. Výše první zálohové platby je 60 % , další 40 %. Datum ukončení fyzické realizace projektu je 30. 11. 2018. Prosím Vás o radu, jak správně o těchto poskytnutých finančních prostředcích a jejich čerpání účtovat.

Jedná se o následující operace:

V 1. roce

Přijetí finančních prostředků na účet – 1. záloha 60%

Vyúčtování v průběhu projektu

Účtování k 31.12. 2017

Ve 2 roce

Přijetí finančních prostředků na účet – 2. záloha 40%

Vyúčtování v průběhu projektu

Závěrečné vyúčtování dotace v roce 2018

Odpověď:

Dobrý den,

doporučený postup za předpokladu, že jednotka považuje transfer za jeden poskytnutý s dvěma zálohami a vypořádání transferu v roce 2018 (3.4./703):

Rok 2017:

241xx/374       60 tis. Kč        přijetí zálohy na provozní transfer (60%)

5xx/241 xx      40 tis. Kč        náklady hrazené ze zálohy

Doporučený postup k 31. 12. 2017:

388/672           60 tis. Kč        odhad provozního transferu 5.3.4./703

Jedná se o účelovou dotaci (EU), doporučuji o nepoužitých peněžních prostředcích (PP) účtovat k 31.12.,  viz zákon § 28/3/250/2000 Sb. následovně:

672/414           20 tis. Kč,tvorba RF  6.3.1./704 (toto účtovat jen v případě, že jednotka nemá zálohu „utracenou“, jedná se o peněžní prostředky nepoužité)

VH: 0

ROK 2018

5xx/241xx       20 tis. Kč        náklady hrazené ze zálohy

414/672           20 tis. Kč        čerpání RF ve výši PP na náklady

241xx/374       40 tis. Kč        přijetí zálohy na provozní transfer (40%)

5xx/241xx       30 tis. Kč  náklady hrazené ze zálohy

2018 – transfer je ve výši 90 tis. Kč:

346/388           60 tis. Kč

346/672           30 tis. Kč

374/346           100 tis. Kč

346/241           10 tis. Kč vratka

Příklad byl  v téčkách, snad by to mělo být správně – viz:

241 – vyrovnán v téčku

374 – vyrovnán

388 – vyrovnán

414 – vyrovnán

346 – vyrovnán

VH za celý případ: 0 (5xx = 672)

S přáním příjemného dne

Jana Mašková

Post navigation