DPPO

Dobrý den paní Mašková.

Jsme příspěvkovou organizací ve školství. Máme tedy sníž.základ daně, do částky 300.000,- Kč.

Za rok 2017 máme výsl.hospodaření  =  Kč + 173.254,92.

Doplňkovou činnost vedeme odděleně a výsl.hospodaření = 95.831,- /v tom nájmy,kávomat a reklama=30.000,-/.

Výsl.hospodaření za hlavní čin. = 77.423,92.

V tiskopise Přiznání k dani z příjmu právn.osob za rok 2017 jsem  tento výsl.hosp.celkem  Kč 173.255.-

uvedla na řádku  10.

Dále jsem tento celk.výsl.hosp. 173.255,- uvedla na řádku 200,220,250,251.

Řádek 335 a 340 = 0,-  ,  řádek 280 = 19 %.

Prosím Vás paní Mašková, je to správně?  Jsme „veřejně obecný poplatník“, naše činnost

je zájmově,vzděl.,vých.mimoškolní čin.pro děti a mládež, zřizovatelem je obec-město.

Můžete mi prosím poradit, uvádí se v tomto „Daň.přiznání“  v ě c n ý    d a r  ?

V roce 2017 naše přísp.org.pořádala soutěž „O nejhezčí ptačí budku“. Dostali jsme smluvní věcný dar

dřev.materiál-sokle za Kč 620,- .Tento materiál byl použit všechen ke zhotovení budek.

Příjem daru jsem zaúčtovala na 649.  Uvádí se tento věcný dar na některém řádku? Děkuji moc.

Také jsme dostali finanční dar  na soutěž „Středošk.odborná činn. SOČ“ 1.000,- Kč. Příjem jsem

zaúčtovala do Rez.fondu a nákup dr.věcné odměny vítězi jako čerpání rez.fondu  501/648.

Uvádí se pen.dar a nákup věcn.odměny  za tento pen.dar  do některého řádku a do přílohy?  Děkuji moc.

Ještě jednou děkuji za pomoc  při vyplňování tiskopisu „Přiznání k dani u právn.osob“

Děkuji.

Odpověď:

Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Post navigation