Komponentní odpis

Dobrý den paní Mašková,

jsem těsně před prvním uplatněním možného komponentního odpisu na MŽP.

Do budovy s odpisem na 90 let budeme vkládat kabeláž nově pořizovaného “Systému bezdrátového pokrytí budovy WIFI” ve výši cca 500 000 Kč. Odbor informatiky “hřímá”, že v žádném případě nemůžeme dát stejnou dobu odpisu jako budova, protože předpokládají dobu užívání 15 let.

Tak jsem ověřila technické možnosti SW, našla řešení a můžeme spustit komponentní odepisování. Dokonce mám i směrnici těsně před její aktualizací, doplnila bych ji, stejně jako letošní odpisový plán.

Jenže ČUS 708 kromě významné odlišnosti doby používání hovoří i o “významném poměru” k ocenění celého majetku.
Kabeláž činí cca půl milionu, PC budovy činí 295 miliónů.

Kde je hranice “významného poměru”?

Pokud označím 0,5 milionu Kč za poměr nevýznamný, pak mi nezbývá než zařadit kabeláž do budovy na 90 let rovnoměrně a po 15ti letech částečně vyřadit sice morálně zastaralý, ale účetně téměř neodepsaný majetek.

Co je horší zlo?

ČUS 708 – definice komponenty:
komponentou se rozumí určená část majetku nebo souboru majetku, u které je výše ocenění významná v poměru k výši ocenění celého majetku nebo souboru majetku a jejíž předpokládaná doba používání se významně liší od předpokládané doby používání celého majetku nebo souboru majetku,

Děkuji za info

Odpověď:

Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Post navigation