Náhradní plnění – VH – příp. SÚ 408

Dobrý den paní Mašková,
musím řešit přes účet 408 Opravy předcházejících účetních období?
Jedná se o částku 205 tis. Kč. Naše NETTO aktiva jsou 17 127 072,- Kč, tj. 0,3 % jsou 51 381,- Kč.
Hospodářský výsledek z r. 2022 je 520 tis. Kč. Nyní předkládáme zřizovateli tabulky Finanční vypořádání za rok 2022 a návrh na rozdělení do fondů.
Hospodářský výsledek převedu z účtu 431 na účet 432 k 31. 3. 2023. Zároveň v tomto vypořádání uvádíme návrh na rozdělení do fondů. Můžeme převést do rezervního fondu pouze hospodářský výsledek bez částky 205 tis. Kč? Musí být předem projednáno se zřizovatelem?
Jak zaúčtovat?
1) Můžu zaúčtovat MD 538 / D 347
MD 347 / D 241
2) Pokud přes účet 408: MD 408 / D 347
MD 347 / D 241
3) Pokud by se ponechalo na účtu 432 a nerozdělovalo do fondů:
MD 408 / D 347
MD 432 / D 408

Tím bych odúčtovala účet 408, nevím ale, co je s tím vše spojeno.

Odpověď:

Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Post navigation