Peněžní příspěvek na účetní odpisy od zřizovatele, DM pořízen z investičního transferu, fond investic

Dobrý den, paní inženýrko,

jsme příspěvková organizace a nevíme si rady s účtováním tvorby fondu investic ve výši odpisů a souvisejícím krytím či nekrytím fondu, některý majetek je pořízen z investiční dotace.

 Předem děkuji za Váš názor a případnou odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

doporučuji následujícís:

jednotka by měla účtovat o odpisech zápisem:

551/07,08 podle bodu č. 8.1./708 – Odpisování DM. Výše odpisů vychází z odpisových plánů jednotlivého odpisovaného majetku v evidenci majetku.

  1. A) Podle bodu 7.3./704 – Fondy účetní jednotky by měla příspěvková organizace tvořit fond investic ve výši peněžních prostředků, které od zřizovatele přijala na běžný účet na vytvořené odpisy, tzn.:

34x/672

241 0416/34x

401/416.

Při tomto dodrženém účtování jednotka – PO má vytvořený fond investic krytý zaslanými peněžními prostředky            od zřizovatele.

Pokud zřizovatel peněžní prostředky nezasílá, nemá PO povinnost tvořit fond investic.

  1. B) A nyní k účtu 403 – Transfery na pořízení DM, příliš nedoporučuji považovat odpisování DM a tvorbu FI a rozpouštění účtu 403 do výnosů za jeden účetní případ, jedná se o rozlišné účetní případy.

Pokud jednotka přijímá investiční transfer, účtuje rovněž o tvorbě fondu investic zápisem:

34x/403

241 0403/34x

401/416.

Poté z těchto prostředků pořídí DM, zařadí jej a začnou jej odepisovat:

042/321

321/241 0403

416/401

02x/042

551/08x

No a nyní je to stejné jako u popisu za a) jedná se  o majetek, který je financován z investičního transferu (a i z fondu), ale stále záleží na tom, zda zřizovatel zašle  nebo nezašle peněžní prostředky (p.p.) na odpisy, viz příklad za A).

Pokud jednotka, přestože zřizovatel nezasílá p.p. na odpisy, tvoří fond investic, potom k 31.12. doporučuji nekrytý fond investic snížit podle § 68/8/410/2009 Sb.:

416/648.

SÚ 403 se podle bodu č. 8.3./708 rozpouští do výnosů zápisem:

403/672.

Tento výnos je akruální, jednotka k těmto výnosům nemá p.p., doporučuji následující rok tuto část VH nepouštět do fondů – 411, 413, nýbrž na účet 432. Jedná se subjektivní názor – doporučení…

  1. A) Kryté nebo nekryté fondy souvisí s peněžními prostředky fondů,
  2. B) Přijetím investiční dotace na stanu Dal příspěvková organizace účtuje předpis a poté peněžní prostředky a účet 403 se u odpisovaného majetku rozpouští ze strany MD do výnosů, které již nejsou peněžně kryty.

Toto jsou dva odlišné účetní případy, vím, že někde jsou metodikou spojovány a účtovány vzájemně, ale pozor potom tedy na případné nekrytí fondu peněžními prostředky….

S přáním příjemného dne

Jana Mašková

Post navigation