Věcný dar zaměstnanci z FKSP – osvobození od daně z příjmů

Hezký den paní  Mašková,

v příštím roce budou naši zaměstnanci slavit  životní jubileum 50let.

Budeme jim vyplácet ze Sociálního fondu  2000,- Kč  peněžní dar. Podle mě, ale  pokud  je finanční dar  součástí mzdového plnění,  bude jim částka jak zdaněna, tak odvedeny odvody SP a ZP.

Odpověď:

Dobrý den,

pokud jednotka poskytuje svým zaměstnancům peněžní a věcné dary podle § 14 vyhlášky 114/2002 Sb., o FKSP, daň z příjmů odvádí z obou výše uvedených plnění až na tuto výjimku, viz níže:

 

Od daně z příjmů je u zaměstnance osvobozena – hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného z fondu kulturních a sociálních potřeb podle příslušného předpisu (vyhlášky č. 310/1995 Sb. a č. 114/2002 Sb., o FKSP) a u zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného za obdobných podmínek ze sociálního fondů nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to až do úhrnné výše 2000 Kč ročně u každého zaměstnance. (§ 6 odst. 9 písm. g) ZDP)

 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:

Bezúplatné nepeněžní plnění – dary osvobozené od daně z příjmů se nezahrnují do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a neodvádí se z nich pojistné. Bezúplatné nepeněžní i peněžní plnění (dary), které nejsou osvobozeny od daně z příjmů, se v plném rozsahu zahrnují do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a odvádí se z nich pojistné.

 

Překročí-li věcný dar nebo úhrnná výše věcných darů pro zaměstnance ročně částku 2 000,- Kč, pak částka nad 2 000,- Kč již podléhá zdanění daní z příjmu a odvodům na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

S přáním příjemného dne

Jana Mašková

Post navigation