Směna pozemků

Vážená paní inženýrko, obracím se na vás s prosbou o zodpovězení následujícího dotazu. Město směňuje pozemky s nadací. Ve směnné smlouvě je uvedeno, že hodnota obou předmětů směny je SROVNATELNÁ  (ceny nejsou uvedeny) a žádná ze stran nebude požadovat doplatek. Pozemky města jsme ke dni záměru směny přecenili reálnou hodnotou (kvalifikovaným odhadem). Získané pozemky pak ke dni návrhu na vklad do KN oceníme reprodukční pořizovací cenou – jejich hodnota bude vyšší než vyřazované pozemky města. Pokud by bylo ve smlouvě uvedeno, že pozemky na obou stranách směny jsou stejné, museli bychom získané pozemky nacenit částkou vyřazených pozemků (a nepřihlížet přitom k RPC)? Dále se ptám – směnou získá město pozemek – ovocný sad o výměře 16.000 m2. Na účtu 025 bych sad evidovala v případě, že by měl určitou hustotu osázení – dočetla jsem se, že nejméně 90 stromů nebo 1000 keřů na hektar.  Pokud tuto podmínku nesplňuje (tedy obsahovou náplň 025), nebudu evidovat nikde? Jen pozemek na 031?

Děkuji a přeji pěkný den.

Odpověď:

Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Post navigation