Zápis z veřejnosprávní kontroly

Dobrý den, paní inženýrko,

 

nechci obtěžovat, ale dovolím si zaslat „Zápis z veřejnosprávní kontroly“, o které jsme spolu diskutovaly na semináři. Potřebovala bych to co nejdříve, musím předat námitky zřizovateli, tak bych to mělo být oficiální.

 

Chtěla jsem vás požádat o stanoviska hlavně

–          k bodu Šablony II, kdy jsem převedla peněžní prostředky k 31.12.2018 na účet 414

dle zápisu se nejedná o situaci uvedenou v § 28 zákona 250/2000 Sb., záloha měla zůstat ne účtu 472.

…“dle našeho názoru tento postup přeúčtování není  správný“ – uvádí zápis – formulaci  nerozumím

 

–          účet 042 – vadilo jim, že tam mám pořád vedené investiční výdaje.

 

–          k účtu 909 – evidence vypůjčeného majetku

…“majetek ve výpůjčce se v podrozvahové evidenci neeviduje a doporučuji hodnotu majetku z evidence odúčtovat“

 

–          k účtu 413, který jsem použila  na opravy

pro opravy (malování , výměna zabezpečovací signalizace a opravy konvektomatu) jsem použila účet 413.

 

–          …“ zapojením fondu na další rozvoj činnosti by se organizace neměla dostávat do zisku“

k HV, který je ve výši 236 399,81 Kč, z toho je hlavní činnost 161 242,03  Kč , v tom 160 330,32 Kč ( nekrytý – účtování 403/672) a 911,71 Kč byl  skutečný HV z hlavní činnosti

 

                                                        vedlejší činnost – 75 157,78 Kč,

dle slovního sdělení jsem měla použít finanční prostředky z doplňkové činnosti a nepoužívat rezervní fond

z mého hlediska kdybych nezapojila fond, tak bych byla ve ztrátě, protože mám nekrytý HV ve výši 160 330,32 Kč

 

–          Co se týká stravování, to je oříšek

Celá příčina je v rozdílné evidenci faktur ve školní jídelně a v celé příspěvkové organizaci. Dle Směrnice faktury, které budou dodány do 22. 1. 2019 a budou se týkat roku 2018, musí PO zahrnout do minulého období (tedy roku 2018). Avšak ve školní jídelně paní vedoucí udělá nejpozději 3.1. 2019 uzávěrku a další faktury zahrne do roku 2019. Takže opravdu máme rozdílné údaje a celá záležitost se táhne spoustu let a s paní vedoucí se nemůžu domluvit. Pak ale vzniká otázka, kdo to má správně. Protože pokud paní vedoucí nezahrne

všechny faktury do daného roku, pak údaje nejsou v pořádku a porovnávání nesprávných údajů asi k ničemu nevede.

Hlavně jak teď z toho ven, aby se evidence a chyby z minulých let sjednotily.

 

U provařenosti, která se nemá dělat, tu vyžadovala při poslední kontrole Česká školní inspekce.

 

–          Účet 029 – že hodnota technického zhodnocení byla pod 40 tisíc Kč, to vím od začátku. Vzhledem k tomu, že by poskytovatel dotace nám nezaslal finanční prostředky.

Poskytovatel dotace nám doporučil, abychom do Směrnice uvedli následující větu:

 

… Organizace na základě svého rozhodnutí považuje za technické zhodnocení (u projektů) i výdaje nepřesahující částku Kč 40 000,-, které nejpozději k rozvahovému dni uvede v příslušné    položce majetku a majetek je odpisován.

Kontrola ze strany poskytovatele dotace proběhla a na jejím základě byly zaslány finanční prostředky.

 

–          Příloha – komentář E2

V zápise je uvedeno, že zde nejsou uvedeny žádné informace.

Uzávěrku nejdříve odesíláme na Magistrát města Ostravy, po odsouhlasení pak na CÚIS.

Komentář jsem projednávala s MMO a bylo mi sděleno, že komentář  mám uvést pod E1 – (tyto účty 403, 414, 472, 311, 388, 374 –  mají komentář)

Ze strany MMO byl komentář dostačující a uzávěrka prošla, taktéž ze strany CÚIS.

Děkuji za ochotu a přeji hezké dny a samozřejmě krásnou dovolenou.

Odpověď:

Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Post navigation