Koupě elektrovozidla – investiční transfer

Dobrý den paní Mašková,
předplatné uhrazeno a děkuji za vyřízení. Nezlobte se, že píši sem.
Jedná se o účtování dotace ex-post z IROP 101.výzvy-pořízení elektroautomobilu pro soc. služby.  Jsme PO zřízená ÚSC. Nejsme plátci daně. Dostali jsme podklad, že se bude účtovat jako o transferu bez povinnosti vypořádání.
Byla sepsána smlouva o dílo jejíž součástí je harmonogram prací viz příloha. Samotná hodnota automobilu nebude 1 400 000,-. Budeme hledat levnější.

1/ Obdrželi jsme fakturu  v 3/22 na zpracování žádosti o podporu : zaúčtováno na 518 /nezpůsobilý výdaj-nebude z podpory/
2/ Faktura za studii proveditelnosti 4/22: dala jsem na 518/321, ale nevím, zda to bude již součástí investice tedy 042/321 a pak tedy čerpání fondu  416/401?
Poskytovatel služby řekl, že je na nás, co bude a nebude součástí investic.
3/ Nyní bude následovat rozhodnutí o poskytnutí dotace  – účtovala bych 955/999 ve výši rozhodnutí
4/ Výběrové řízení
5/ Pořízení automobilu -vše hradíme z fondu 042/321, 416/401
zařazení do užívání 022/042 včetně všech nákladů, účetní odpisy 501/082 + 403/672
čas.rozlišení transferu ,odúčtování podrozvahy 999/955
6/ Žádost o platbu a její schválení  346/Invest.403, její přijetí 231/346
7/ Byla sepsána smlouva o řízení projektu 55000 bez DPH  – faktura bude samostatně a jde o zahájení fyzické realizace, řízení v době realizace, zpracování průběžné zprávy o realizaci a žádost o platbu+ cestovné.

Nevím, zda budou všechny výdaje součástí ocenění?
Oni ještě chtějí, aby jednotlivé výdaje byly na fakturách rozděleny:
neinvestiční vlastní a zdroj EU
investiční vlastní a zdroj EU.
Jednotlivé způsobilé výdaje na fakturách se dále budou procentově lišit na naše náklady a dotace. Rozpis kolik to bude u jednotlivých kroků % z dotace a kolik budou naše náklady zatím nemám.

Je to opravdu hodně informací, ale nevím jak začít.

Děkuji
Odpověď:

Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Post navigation